Overslaan en naar de inhoud gaan

Volg een training bij het IMW!

Wij verzorgen trainingen, cursussen en gespreksgroepen, voor kinderen en jongeren én voor volwassenen. In een training of gespreksgroep ontmoet u mensen die met dezelfde dingen zitten als u of hetzelfde hebben meegemaakt. U kunt uw ervaringen en gedachten delen met mensen die u begrijpen en van elkaar leren.

Tijd en plaats
Een aantal trainingen en gespreksgroepen start op meerdere momenten in het jaar. Afhankelijk van het aantal deelnemers, hun voorkeur voor een tijdstip en plaats wordt bepaald waar en wanneer de bijeenkomsten worden gehouden. De planning is drie weken van tevoren bekend. Voor een indicatie waar en wanneer trainingen starten, kunt u contact met ons opnemen.

Kosten
De meeste trainingen zijn gratis. Soms wordt een bijdrage voor materiaalkosten gevraagd.


Kijk voor meer informatie bij onderstaande trainingen. Heeft u nog vragen? Bel dan naar 013 5839510.

Volwassenen

Eigen Kracht Groep (EKG)

Training Eigen Kracht Groep (EKG)

Volwassenen
De training Eigen Kracht Groep (EKG) helpt u om op eigen kracht problemen aan te kunnen en op te lossen. We gaan ervan uit dat u zelf de deskundige bent als het gaat over uw eigen leven en het beste aanvoelt wat bij u past.
Training Sociale Vaardigheden voor volwassenen (‘Sterker in je schoenen’)

Sociale Vaardigheden (‘Sterker in je schoenen’)

Volwassenen
Vindt u het moeilijk contact te leggen met anderen? Een gesprek gaande te houden? In deze training leert u beter communiceren en voor uzelf opkomen.
Training Positief opvoeden (Triple P)

Training Positief opvoeden (Triple P) 0-12 jaar

Volwassenen
Opvoeden kan soms flink lastig zijn. Zeker als uw kind ongewenst gedrag vertoont. Niet luisteren, driftbuien, ruzie maken… Het kan de opvoeding behoorlijk stressvol maken. Triple P is een programma voor opvoedingsondersteuning.
Training Positief opvoeden (Triple P) 13-18 jaar

Training Positief opvoeden (Triple P) 13-18 jaar

Volwassenen
Opvoeden kan soms flink lastig zijn. Zeker als uw kind ongewenst gedrag vertoont. Niet luisteren, driftbuien, ruzie maken… Het kan de opvoeding behoorlijk stressvol maken. Triple P is een programma voor opvoedingsondersteuning. In de training leert u om te gaan met veelvoorkomende opvoedingsvragen.
Gescheiden en positief opvoeden

Gescheiden en positief opvoeden

Volwassenen
Opvoeden na een echtscheiding. Hoe doe je dat? Hoe geef je een kind wat het nodig heeft: jouw aandacht en positieve inzet? Dit terwijl u zelf rondloopt met een hoofd vol boosheid, stress, onmacht of verdriet.

Kinderen en jongeren

Training Sociale vaardigheden

Training Sociale vaardigheden

Kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren oefenen met: contact leggen, onderhandelen, grenzen aangeven en nee-zeggen. Zij leren via rollenspelen deze vaardigheden te vergroten.
KIES

Spel- en praatgroep Kinderen In Echtscheiding Situaties (KIES)

Kinderen en jongeren

Inhoud: Spel- en praatgroep voor kinderen met gescheiden ouders. Speelse werkvormen helpen bij de verwerking van de gevolgen van de scheiding.

Voor kinderen van 10 t/m 12 jaar (‘Kom op voor jezelf’)

Weerbaarheidstraining/ Rots en Water

Kinderen en jongeren
In deze cursus leren kinderen en jongeren op speelse wijze zich te uiten, op te komen voor zichzelf en te luisteren naar elkaar.
Jongeren komen samen met andere jongeren die last hebben van faalangst. De leerlingen of studenten leren meer vertrouwen krijgen in hun capaciteiten.

Faalangsttraining

Kinderen en jongeren
In deze training leert uw kind signalen en gevoelens van faalangst herkennen en ermee omgaan.
Tijdens de training krijgen de jongeren inzicht in de verschillende vormen van agressie; instrumentele-, willekeurige- en frustratie agressie.

Omgaan met agressie (Agressie Regulatie)

Kinderen en jongeren
Tijdens de training krijgen de jongeren inzicht in de verschillende vormen van agressie; instrumentele-, willekeurige- en frustratie agressie.
Rouwverwerking voor jongeren

Rouwverwerking voor jongeren

Kinderen en jongeren
Na het overlijden van een dierbare kunnen jongeren langere tijd moeite hebben met de verwerking hiervan. Voor deze doelgroep biedt het IMW een gespreksgroep rouwverwerking aan.
Kinderen krijgen handvatten hoe ze hun sociale angst kunnen overwinnen en een betere start kunnen maken op het voortgezet onderwijs.

Zomertraining ‘Met plezier naar school’

Kinderen en jongeren
Kinderen krijgen handvatten hoe ze hun sociale angst kunnen overwinnen en een betere start kunnen maken op het voortgezet onderwijs.