Overslaan en naar de inhoud gaan

Samen op zoek naar oplossingen
Wij vinden dat ieder mens de kans verdient en het recht heeft om mee te doen in de maatschappij. Wij geven mensen het vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. Samen met de cliënt en zijn of haar netwerk zoeken we naar duurzame oplossingen, zodat mensen de regie over hun eigen leven terug krijgen. Hierbij werken we intensief samen met andere professionals en vrijwilligers.

Eigen Kracht Groepen

Vaak starten cliënten in een Eigen Kracht Groep, dit is een vorm van groepsmaatschappelijk werk met als doel het versterken van de eigen kracht van cliënten en het inzetten van hun sociale netwerk. Cliënten kunnen deelnemen aan deze groepen ongeacht hun vraag of probleem. In vier bijeenkomsten leren deelnemers op een gestructureerde manier omgaan met hun problemen en zelf de regie te nemen.

De hulpverleners bieden werkvormen aan die de eigen kracht van de deelnemers versterken. Daarbij ontvangen de deelnemers steun van de anderen uit de groep.

De ervaringen met de Eigen Kracht Groepen zijn positief. Na afloop van de bijeenkomsten blijkt dat cliënten zelf hun problemen hebben aangepakt en meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Cliënten leren dat zij zelf invloed hebben en kunnen veranderen. Dit zorgt vaak voor wezenlijke veranderingen. Soms met kleine stapjes, vaak ook met een groot effect.

Indien nodig volgt na deelname aan een Eigen Kracht Groep nog verdere ondersteuning van een hulpverlener van IMW.

Download hier onze hand-out voor professionals.
Bekijk hier ons filmpje over Eigen Kracht Groepen.

 

Stichting Budgetbeheer IMW

Mensen in financiële problemen een nieuw toekomstperspectief bieden. Dat is het doel en het werk van de Stichting Budgetbeheer IMW.

Stichting Budgetbeheer IMW is onderdeel van IMW en helpt en begeleidt mensen in financiële problemen. Onze cliënten zijn mensen die hun financiële situatie niet meer kunnen overzien. Ook zijn er cliënten die schulden hebben of hun vaste lasten niet meer kunnen betalen.

Inkomsten en uitgaven in balans
We kijken samen met cliënten hoe we inkomsten en uitgaven weer in balans kunnen krijgen en stellen gezamenlijk een budgetplan op. We bepalen dan tevens hoeveel leefgeld er nodig is. Onze cliënten doen vrijwillig afstand van de mogelijkheid om zelfstandig te bankieren door ons te machtigen voor het betalingsverkeer van hun bankrekening(en). Zo houden we in de gaten dat de betaling van vaste lasten en eventuele aflossingen van schulden prioriteit krijgen. Cliënten beschikken naast de reguliere betaalrekening voor het inkomen, de vaste lasten en de eventuele aflossing van schulden over een leefgeldrekening. Het is de bedoeling dat cliënten hun pinpas alleen gebruiken voor leefgeld. Ook dat hoort bij het leerproces.

Persoonlijke omstandigheden
De hulpverleners van IMW zijn geen financiële bewindvoerders, maar kijken naar de bredere samenhang. De meeste mensen komen immers niet zomaar in financiële problemen. Vaak spelen persoonlijke omstandigheden zoals scheiding of ontslag een rol. Het begeleiden van onze cliënten en het investeren in zelfredzaamheid staan voorop. We willen de druk bij hen wegnemen, zodat ze niet alleen financieel maar ook persoonlijk en maatschappelijk in rustiger vaarwater terechtkomen.

Werkwijze
Het aanmelden van cliënten bij Stichting Budgetbeheer IMW wordt uitgevoerd door de begeleider van een hulpverleningsorganisatie waarmee de stichting een samenwerkingsovereenkomst heeft. Onderdelen van het aanmeldproces zijn het ondertekenen van de overeenkomst tot budgetbeheer, het gezamenlijk opstellen van een budgetplan en het ondertekenen van de volmacht voor bankrekening(en). Zodra het aanmeldproces is afgerond beheert Stichting Budgetbeheer IMW de bankrekening(en) van de cliënt en draagt de begeleider mét de cliënt zorg voor het juist en tijdig uitvoeren van betaalopdrachten. De cliënt heeft te allen tijde een actueel inzicht in de bankrekening(en) die onder beheer van de Stichting Budgetbeheer IMW vallen door middel van een digitaal kasboek.

Stichting Budgetbeheer IMW is lid van de NVVK (www.nvvk.eu), vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, en werkt volgens het kwaliteitskader van de NVVK. De stichting wordt periodiek gecontroleerd op de naleving van de kwaliteitseisen.

Generalistisch hulpverlenen en gespecialiseerde kennis

De hulpverlening vanuit IMW is integraal en bestrijkt alle levensgebieden. De generalistische competenties van onze medewerkers stellen hen in staat om een quickscan te verrichten, een integraal plan van aanpak te maken en lichte ondersteuning uit te voeren. Wanneer gespecialiseerde zorg nodig is of een maatwerkvoorziening dan kan de medewerker deze indiceren, eventueel met behulp van een collega met specialistische kennis en/of advisering vanuit het regionale expertiseteam.
Naast de generalistische competenties beschikken de hulpverleners van het IMW ook over verschillende specialistische kennis en vaardigheden, namelijk:

 • Gezinscoaching
 • Woonmaatschappelijk werk
 • Jeugdzorg
 • Huiselijk geweld
 • Complexe financiële ondersteuning
 • Triple P
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Kinderen en scheiden
 • Groepswerk volwassenen (sociale vaardigheden en Triple P/opvoedondersteuning)
 • Voortijdig schoolverlaters
 • Sociaal Raadslieden/armoede-experts
 • Gezinsmanagement
 • Trainingen jeugd (sociale vaardigheden, weerbaarheid, Marietje Kessels Project, anti-pestprogramma’s, rouwverwerking etc.)
 • Mediation