Overslaan en naar de inhoud gaan

School

De meeste kinderen vinden het leuk om naar school te gaan. Maar wat als uw kind het op school niet naar zijn zin heeft? Omdat hij of zij geen vrienden heeft, gepest wordt of niet goed in z’n vel zit? Of omdat er thuis problemen zijn. Bijvoorbeeld relatieproblemen, problemen met huisvesting, echtscheiding en/of financiële problemen.

De schoolmaatschappelijk werkers van IMW helpen u en uw kind bij deze problemen. Zij kijken samen met u welke hulp het meest passend is. Indien wenselijk, verwijzen zij u naar de juiste instantie en begeleiden u daarbij. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk.

Basis- en voortgezet onderwijs
Schoolmaatschappelijk werk is een aanvulling op de zorg die de school al aan de leerlingen biedt. De leerling staat centraal, maar als het nodig is worden ook ouders en/of docenten erbij betrokken. Op verschillende scholen in Tilburg en omgeving bieden onze schoolmaatschappelijk werkers hulp aan leerlingen of ouders met psychosociale problemen. Zowel in het basis- en voortgezet onderwijs.

Wilt u weten of er bij uw kind op school een schoolmaatschappelijk werker van IMW is? Informeer dan op school of neem contact met ons op.

U kunt bij IMW ook terecht met vragen zoals:

  • Ik heb schoolkosten, kan ik aanspraak maken of een vergoeding in de kosten?
  • Ik studeer en ik heb opvang nodig voor mijn kinderen, hoe betaal ik de kinderopvang?
  • Wanneer ontvang ik Studiefinanciering?

Kevin:

Kevin is 14 jaar en ligt thuis voortdurend overhoop met zijn broertje. Op het schoolplein heeft hij vaak ruzie met klasgenoten. Tegen zijn docenten is hij brutaal en ook zijn ouders krijgen regelmatig een grote mond van Kevin. Zijn mentor verwijst hem naar het schoolmaatschappelijk werk. De hulpverlener van IMW heeft enkele gesprekken met Kevin.

Kevin weet eigenlijk niet waarom hij zo vaak boos is en zomaar “ontploft”. Hij vertelt dat hij het gevoel heeft dat zijn ouders zijn broertje leuker vinden. Kevin wordt na enkele gesprekken aangemeld voor een speciale training. Daar leert hij zijn boosheid beter de baas te kunnen. Ook krijgt hij huiswerk om lastige situaties te oefenen. Na deze gesprekken én de training zit Kevin beter in zijn vel. Ook thuis en op school zijn er veel minder problemen.

MBO en universiteit
Ook binnen de MBO-scholen en op Tilburg University werken schoolmaatschappelijk werkers. Heb je minder motivatie voor je studie vanwege persoonlijke problemen? In dat geval gaat de schoolmaatschappelijk werker, samen met jou, op zoek naar een oplossing. Hierbij gaan we uit van jouw eigen mogelijkheden. De schoolmaatschappelijk werker kan een adviserende schakel zijn tussen jou, school, je ouders en eventuele externe hulpverlening.
Zit je ergens mee of heb je vragen of problemen? Dan kan de website Wat-helpt.nl je verder helpen. Je kunt jouw vraag of probleem bespreken met een schoolmaatschappelijk werker. Dit kan per e-mail of via chatten. As je dat wilt kan het ook anoniem.

Ellen:

Ellen is de laatste tijd vaak ziek. Als de mentor hierover met haar in gesprek gaat, geeft ze aan slecht te slapen en veel last te hebben van hoofdpijn. Ellen piekert veel en kan haar hoofd niet ‘stil zetten’. Haar ouders zijn gescheiden en Ellen woont bij haar moeder, die sinds kort een nieuwe partner heeft. Ellen heeft het idee dat haar moeder weinig tijd en aandacht voor haar heeft, waardoor ze automatisch minder met haar deelt.

Het helpt Ellen om haar gedachten uit te spreken in gesprek met de schoolmaatschappelijk werker; dit geeft wat ruimte in haar hoofd. Inmiddels heeft zij gemerkt dat de opleiding die ze nu volgt niet bij haar past. Zij durft dit in eerste instantie niet tegen haar moeder te vertellen, omdat ze eerder al gestopt is met een andere opleiding. Samen met de schoolmaatschappelijk werker zoekt zij naar een goede manier om haar twijfel met haar moeder te delen. Dit blijkt goed uit te pakken en haar moeder steunt Ellen in het vinden van een andere opleiding. De schoolmaatschappelijk werker verwijst Ellen voor een beroepskeuzetest en overlegt met school of er aanpassingen mogelijk zijn, waardoor Ellen op een goede manier het schooljaar kan afmaken. Nog voor het einde van het schooljaar heeft Ellen zich al ingeschreven bij een opleiding, waarvan zij zeker weet dat die bij haar past.