Overslaan en naar de inhoud gaan

School

Vindt uw kind het moeilijk om met andere kinderen om te gaan? Of heeft hij of zij weinig zelfvertrouwen of last van faalangst? 
Ben je leerling of student en zit je niet lekker in je vel? Of zijn er thuis problemen en gaat het daardoor niet goed met je studie?
Met deze en andere vragen kun je als ouder, leerling of student terecht bij een schoolmaatschappelijk werker.

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werkers zijn aanwezig op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, en ook op mbo-scholen en de universiteit. Zij kijken samen met ouders en/of leerlingen of studenten wat er aan de hand is en wat er nodig is om het probleem op te lossen. Vaak zijn een paar gesprekken voldoende.
De schoolmaatschappelijk werkers werken samen met het wijkteam, de jeugdverpleegkundige en jeugdarts van de GGD en de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Trainingen

Soms helpt het om mee te doen aan een training. Je krijgt dan praktische informatie en tips. Ook kun je met elkaar ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.
Wij geven trainingen aan kinderen en jongeren over sociale vaardigheden, faalangst en weerbaarheid. In deze trainingen leer je voor jezelf opkomen, op jezelf vertrouwen en omgaan met anderen. 
Voor kinderen van gescheiden ouders is er de spel- en praatgroep Kinderen In Echtscheiding (KIES). Hier leren kinderen de scheiding van hun ouders beter begrijpen en ermee om te gaan.
Om uw kind voor te bereiden op de middelbare school is er een ‘zomertraining’.

Meer informatie over trainingen?

Basisonderwijs

De meeste kinderen vinden het leuk om naar school te gaan. Maar wat als uw kind het op school niet naar zijn zin heeft? Omdat hij of zij geen vrienden heeft, gepest wordt of niet goed in z’n vel zit? Of omdat het thuis niet lekker loopt, bijvoorbeeld door financiële problemen of een echtscheiding.

De schoolmaatschappelijk werkers helpen u en uw kind bij deze problemen. Zij kijken samen met u welke hulp het meest passend is. Als het nodig is verwijzen zij u naar de juiste organisatie en begeleiden u daarbij. Hulp van de schoolmaatschappelijk werker is gratis en vertrouwelijk.
Wilt u weten of er bij uw kind op school een schoolmaatschappelijk werker is? Informeer dan op school of bij IMW als u in Dongen, Goirle of Gilze en Rijen woont. Woont u in Tilburg? Neem dan contact op met Toegang Tilburg.

Voortgezet onderwijs

Zit je ergens mee of maak je je zorgen? Zijn er thuis problemen? Soms helpt het om daarover te praten met een schoolmaatschappelijk werker. Hij of zij gaat dan samen met jou op zoek naar een oplossing. Hierbij gaan we altijd uit van jouw eigen mogelijkheden. Onze hulp is gratis en vertrouwelijk.
Wil je weten of er bij jou op school een schoolmaatschappelijk werker is? Informeer dan bij je mentor of of bij IMW als je in Dongen, Goirle of Gilze en Rijen woont. Woon je in Tilburg? Neem dan contact op met Toegang Tilburg.

Mbo 

Zit je ergens mee of maak je je zorgen? Zijn er thuis problemen? Soms helpt het om daarover te praten met een schoolmaatschappelijk werker. Hij of zij gaat dan samen met jou op zoek naar een oplossing. Hierbij gaan we altijd uit van jouw eigen mogelijkheden. Onze hulp is gratis en vertrouwelijk.
Wil je weten of er bij jou op school een schoolmaatschappelijk werker is? Informeer dan bij je mentor of neem contact op met IMW .

Universiteit

Zit je ergens mee of maak je je zorgen? Soms helpt het om daarover te praten met een schoolmaatschappelijk werker. Hij of zij gaat dan samen met jou op zoek naar een oplossing. Hierbij gaan we altijd uit van jouw eigen mogelijkheden. Onze hulp is gratis en vertrouwelijk.
Wil je weten of er bij jou op school een schoolmaatschappelijk werker is? Informeer dan bij je mentor of neem contact op met IMW.