Overslaan en naar de inhoud gaan

OVER DE TRAININGEN MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Alleen al in de regio Hart van Brabant hebben meer dan 3000 kinderen te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat zijn 30 touringcarbussen vol! Je kunt als professional in een situatie terecht komen waar je een naar onderbuikgevoel van krijgt. Wat moet je doen met deze vermoedens? Leer melden volgens de nieuwe meldcode. Want: wegkijken is geen optie!

Basistraining

Na de basistraining kennen professionals de stappen van de meldcode en kunnen zij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling goed duiden. Zij kunnen deze signalen bespreekbaar maken met een collega en met Veilig Thuis. De basistraining duurt 6 uur. De kosten voor deze training zijn € 950 voor regionale partners uit regio Hart van Brabant en € 1100 voor buitenregionale partners, bij een groepsgrootte van maximaal 15 personen. Het lesmateriaal is inbegrepen in de kosten.

Verdiepingstraining Meldcode: Gewoon Doen!

De verdiepingstraining is intensiever en richt zich met name op (jeugd)professionals. Na deze training kunnen professionals handelen via de stappen van de Meldcode. Alle vaardigheden van de stappen van de meldcode komen aan bod. De lokale sociale kaart en hulpaanbod (preventief en curatief) komen naar voren alsmede het in netwerkverband samenwerken rondom de aanpak van kindermishandeling. De verdiepingstraining duurt, afhankelijk van het type verdiepingstraining, 8 - 12 uur. De kosten voor de verdiepingstraining zijn € 1500,00 bij een groepsgrootte van maximaal 15 personen. Het lesmateriaal is inbegrepen in de kosten.
SKJ-geaccrediteerde punten: 8

Training Vragencirkel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Professionals die werken met jeugdigen en gezinnen, komen situaties tegen waarin het niet goed gaat met kinderen en/of hun ouders. Wat moet je doen als je er niet helemaal gerust op bent dat een kind veilig opgroeit of als je vermoedt dat een volwassene slachtoffer is van huiselijk geweld?
De Vragencirkel Meldcode sluit aan bij de rol en taken van verschillende beroepsgroepen die een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben in het werken volgens de wet Meldcode. 
Voor het toepassen van de Vragencirkel Meldcode is een blended opleiding ontwikkeld, die op maat voor de verschillende doelgroepen uitgevoerd kan worden. De blended opleiding biedt een moderne en aantrekkelijke vorm van leren, waarbij je deels interactief online leert en deels in groepsbijeenkomsten leert. Gedurende het leertraject pas je het geleerde ook direct toe in de praktijk, waarbij je individueel feedback krijgt van de trainers. 
De Vragencirkel Meldcode bestaat uit zes cirkels met concrete, feitelijke vragen, welke helpen om je vragen of zorgen over een kind en gezin concreet te maken en deze te onderbouwen. Wanneer je als professional de Vragencirkel doorloopt, helpt je dit om zorgvuldig na te denken en te handelen volgens de stappen van de meldcode. Daarmee draagt het gebruik van de vragencirkel bij tot een zorgvuldige oordeelsvorming en helpt met praktische stappen in situaties waarin het niet duidelijk is of het kind veilig is. Op deze wijze volg je de bedoeling van de meldcode. De training vragencirkel duurt 2 dagdelen (en er zijn online opdrachten).
SKJ-geaccrediteerde punten: 13

AANMELDEN?

Aanmelden voor een training kan via info@coordinatiepuntmeldcode.nl. Ook kunt u mailen voor andere vragen, zoals over de kosten van de trainingen. U ontvangt binnen 48 uur een reactie op uw mail en indien er verdiepende vragen zijn wordt er telefonisch contact opgenomen met de aanvrager door één van de trainers.