Overslaan en naar de inhoud gaan

IMW is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en we doen er alles aan om de informatie actueel en juist te houden. Ook vinden we het belangrijk om onze website zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website voor IMW. De verwachting is dat deze uiterlijk in november 2021 klaar is. We zorgen ervoor dat de nieuwe website voldoet aan de toegankelijkheidseisen. De onafhankelijke toetsing hiervoor vindt plaats in het najaar van 2021.

Heeft u problemen met de toegankelijkheid van onze website? Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is? Of hebt u andere voorstellen ter verbetering? Stuur dan uw mail naar redactie@imwtilburg.nl.