Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteit
Wij hechten veel belang aan een goede kwaliteit van onze dienstverlening. Dat betekent dat we onze cliënten centraal stellen en voortdurend werken aan verbetering van de dienstverlening.

Klachten
Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Is dit het geval, laat ons dit dan weten. Wij adviseren u om het eerst te bespreken met uw hulpverlener. Vaak komt u er dan samen wel uit.

U kunt ook schriftelijk een klacht indienen. Uw klacht komt dan terecht bij degene die de klacht het best kan oplossen, vaak is dat een leidinggevende. Hij of zij probeert zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Uw klacht wordt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.
Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Hoe u dat kunt doen staat beschreven in ons klachtenreglement.

Privacy
Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van het IMW legt uw hulpverlener een dossier aan. In dit dossier staan uw persoonsgegevens en eventueel ook andere vertrouwelijke gegevens. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens. Wij houden ons aan de wettelijke voorschriften hierover. Om persoonlijke gegevens veilig per e-mail te kunnen versturen, maken wij gebruik van Zivver.

In ons privacyreglement zijn uw rechten en onze plichten vastgelegd. U kunt dit reglement op verzoek inzien of downloaden. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw hulpverlener.

Meer informatie vindt u in de folder Privacy en klachten

‘Multisignaal’
Alle organisaties in Midden-Brabant die professioneel werken met jeugd (0 tot 23 jaar) nemen deel aan de Verwijsindex Hart van Brabant (‘Multisignaal’). Hierdoor kan de hulp beter op elkaar worden afgestemd. Wij informeren onze cliënten altijd over het doorgeven van naam- en adresgegevens aan de Verwijsindex (‘Multisignaal’). In dit signaleringssysteem komt geen inhoudelijke informatie over een jeugdige te staan. Voor vragen over ‘Multisignaal’ kunt u terecht bij uw hulpverlener.