Overslaan en naar de inhoud gaan

PERSBERICHT
21 juni 2019

Mede mogelijk gemaakt door:
Uniek trainingsaanbod voor stevige aanpak kindermishandeling
Per 1 januari 2019 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aangescherpt. De Meldcode helpt beroepskrachten hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat is hard nodig want het probleem is groot: ruim 200.000 volwassenen en ruim 119.000 kinderen per jaar worden slachtoffer, waarvan 3000 kinderen in de regio Hart van Brabant. Uit onderzoek blijkt dat getrainde beroepskrachten, zoals leerkrachten en huisartsen, tot tien keer vaker signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Training is dus cruciaal in een verbetering van de aanpak van deze problematiek.

Om te zorgen dat alle beroepskrachten en vrijwilligers in de regio Hart van Brabant volgens eenzelfde manier getraind worden, met dezelfde uitgangspunten, taal en heldere verwachtingen naar bijvoorbeeld Veilig Thuis als advies- en meldpunt, hebben twee organisaties, het IMW en Sterk Huis, samen met de Taskforce Kindermishandeling het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode geopend. Een unieke werkwijze in Nederland.

Coördinatiepunt Trainingen Meldcode: regio Hart van Brabant
Om kindermishandeling echt terug te dringen, moet er meer bewustzijn komen dat kindermishandeling overal voorkomt én meer kennis hoe je signalen herkent en wat je kunt doen. Het trainingsaanbod van het Coördinatiepunt is overzichtelijk en laagdrempelig omdat er gewerkt wordt met ervaren trainers die snel schakelen met de aanvragende partij. Er zijn basis- en verdiepingstrainingen, op maat voor de doelgroep. Zo zijn er ook inspiratiesessies, vaak samen met ervaringsdeskundigen, die speciaal worden gegeven om het gezamenlijke belang te benadrukken in de aanpak van kindermishandeling. Iedereen kan namelijk het verschil maken voor een kind.

Het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode trainde al brandweerlieden, de scouting, het ROC Midden-Brabant en gaf een sessie bij de Fontys Hogeschool. Denise en Linda, studenten verzorging en verpleging van het ROC geven aan: ‘We leren op kleine dingen te letten, ons gevoel te volgen en dit te duiden’.
Ook worden beroepskrachten getraind zoals bij Prisma, een zorgaanbieder in de regio. Marijke van Prisma over de training: ‘Een prettige wijze waarop we vertrouwt raken met de Meldcode’. De gemeente Tilburg traint in 2019 ruim 300 medewerkers in het signaleren van kindermishandeling. In 2020 staat het sportbedrijf van diezelfde gemeente op de rol. De gemeente hoopt hiermee een voorbeeld voor de regio te zijn.

Beroepskrachten van buiten de regio kunnen ook terecht bij het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode. ‘Maar daar ligt niet de focus. Eerst willen we zoveel mogelijk mensen bereiken die werken met kinderen in de regio Hart van Brabant.’ geven Betty-Ann Blommers en Teun Haans te kennen, oprichters van het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode en actieve leden van het programmateam Taskforce Kindermishandeling.

Regionale Taskforce Kindermishandeling
Om de aanpak tegen kindermishandeling extra aan te jagen, is in 2017 de regionale Taskforce Kindermishandeling gestart. Dit is een netwerk van professionals, organisaties en inwoners die zich betrokken voelen bij de aanpak van kindermishandeling. Samen zijn ze op zoek naar een vernieuwende, effectieve aanpak en samenwerking. Zodat organisaties, beroepskrachten én burgers kindermishandeling leren voorkomen en eerder signaleren. Want ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien.

De regionale Taskforce Kindermishandeling is actief binnen de negen gemeenten van de regio Hart van Brabant (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk). Betrokken bestuurders en directieleden vanuit gemeenten, zorgorganisaties, onderwijs, politie, justitie, sport, huisartsen en zorgverzekeraars zijn ambassadeurs van de taskforce. Onder voorzitterschap van Marcelle Hendrickx (wethouder gemeente Tilburg) pakken zij een actieve rol om het onderwerp kindermishandeling op de agenda te krijgen bij bestuurders, managers en professionals in de regio.

Wilt u ook aan de slag? Neem dan contact op via: info@coordinatiepuntmeldcode.nl
Of telefonisch via:
Teun Haans (Sterk Huis): 06 12 600 310
Betty Ann Blommers (IMW): 06 41 006 921
Voor meer informatie over de Taskforce kindermishandeling Hart van Brabant: taskforcekindermishandeling@tiburg.nl of Berna Trommelen: 06 51 767 225