Overslaan en naar de inhoud gaan

Toenemende vraag naar trainingen en workshops

Wij bieden trainingen en gespreksgroepen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voor volwassenen zijn er sociale vaardigheidstrainingen, Eigen Kracht Groepen en trainingen Positief opvoeden. Kinderen en jongeren kunnen trainingen en gespreksgroepen volgen rondom weerbaarheid, sociale vaardigheden, rouwverwerking, omgaan met agressie, faalangst en echtscheiding.

De vraag naar de trainingen van het IMW nam in 2018 weer toe, vooral op het gebied van faalangsttrainingen, agressieregulatie trainingen en sociale weerbaarheidstrainingen zoals het Marietje Kessels Project en de training Rots en Water.
In 2018 starten we met de training Sociale Weerbaarheid op Track013. Track013 biedt een tijdelijke alternatieve opvang voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, die buiten de boot vallen in het regulier onderwijs of dreigen uit te vallen.

In totaal draaiden er 118 groepen, een stijging van meer dan 20%. Bijna driekwart van de groepen kwam voor rekening van het Marietje Kessels Project. 

Workshops en gastlessen 

Wij bieden een uitgebreid en specialistisch scholingsaanbod aan professionals, onder andere op het gebied van social media, conflicthantering, omgaan met agressie, omgaan met pesten en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
De vraag naar gastlessen en workshops steeg opnieuw. Rond het thema (cyber)pesten verzorgden we binnen de Mbo-scholen 36 gastlessen aan eerste- en tweedejaars groepen. Daarnaast was er binnen het primair onderwijs meer vraag naar gastlessen die betrekking hebben op Meidenvenijn, Pesten en/of Positieve sfeer in de klas. In de groepen waar we deze lessen inzetten, organiseerden we ook altijd een ouderavond over dit onderwerp.

Kijk hier voor ons aanbod van trainingen.

Marietje Kessels Project

Het Marietje Kessels Project (MKP) is een preventieve weerbaarheidstraining voor groepen 7 en 8 van de basisschool, met als doel het vergroten van de weerbaarheid van kinderen. Om zo de kans te verkleinen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik en/of zichzelf schuldig (gaan) maken aan (seksueel) intimiderend of grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, groepsdruk en seksueel misbruik.
Het project bestaat uit een lessenreeks voor kinderen, een informatieve bijeenkomst voor ouders en begeleiding van de leerkracht ten aanzien van weerbaarheidsvergroting.
In de thema les Kindermishandeling maken we gebruik van de film die wij als IMW zelf hebben ontwikkeld. In deze film maken we de complexiteit van kindermishandeling duidelijk aan de hand van de vier verschillende vormen van mishandeling. 
De meeste scholen in Tilburg nemen al sinds jaar en dag deel aan het Marietje Kessels Project. In 2018 deden ook alle basisscholen in Goirle mee aan MKP. 

Meer weten over het Marietje Kessels Project? Kijk dan hier.

Kinderen aan het woord over hun deelname aan het Marietje Kessels Project: 
"Het is leerzaam en ik was eerst veel meer onzeker en nu niet meer."
"Het is niet altijd een leuk onderwerp maar ik weet nu wel wat ik moet doen. De lessen hebben mij erg geholpen en dat vind ik fijn."
"Ik had eerst geen zelfvertrouwen maar nu ben ik wel heel trots op mijzelf."
"Ik vond het heel leuk en leerzaam en ik denk dat ik nu echt wat terug kan doen als iemand mij lastig valt. Ik vind dat elke school dit moet doen."