Overslaan en naar de inhoud gaan

Problemen op tijd signaleren

Op bijna alle scholen in ons werkgebied, zowel in het basis- als in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, bieden onze schoolmaatschappelijk werkers ondersteuning aan onderwijzend personeel, leerlingen en/of ouders. 
Schoolmaatschappelijk werk is een gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk en een aanvulling op de zorg die de school al aan de leerlingen biedt. Zeker sinds de komst van de Wet Passend onderwijs staan scholen voor veel uitdagingen. 

Door de meer complexe problemen, ook op het gebied van vechtscheidingen, doen scholen steeds vaker een beroep op schoolmaatschappelijk werkers. 

Wat doet de schoolmaatschappelijk werker?

Bij twijfels of zorgen over de sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling of bij problemen in de thuissituatie kan de schoolmaatschappelijk werker hulp bieden. Door problemen op tijd te signaleren en hulpvragen snel op te pakken, voorkomen we dat problemen verergeren en zwaardere hulp nodig is.
De schoolmaatschappelijk werker biedt directe hulp aan leerlingen en hun ouders of verzorgenden. Ook kan hij of zij onderwijzend personeel ondersteunen en adviseren. 
Schoolmaatschappelijk werkers nemen vaak deel aan relevante ondersteuningsoverleggen op school. Daarnaast werken zij nauw samen met het wijkteam, de jeugdverpleegkundige en jeugdarts van de GGD en de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vakmanschap

Wij besteden veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en vakmanschap van onze schoolmaatschappelijk werkers. Zo zijn we in 2018 gestart met aparte vakgroepen voor schoolmaatschappelijk werkers in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Hierbij staat de inhoudelijke verdieping van het vakspecialisme en het van elkaar kunnen leren centraal.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over schoolmaatschappelijk werk? Kijk dan hier.