Overslaan en naar de inhoud gaan

Preventie, bewustwording en samenwerking

Taskforce Kindermishandeling

De Taskforce Kindermishandeling is een beweging van bevlogen professionals, organisaties en inwoners die zich betrokken voelen bij de aanpak van kindermishandeling. Samen zijn we op zoek naar een vernieuwende, effectieve aanpak en samenwerking. Het is de taak en plicht van ons allemaal om kinderen veilig op te laten groeien.
Namens IMW maakt Ilja van den Hoek, Raad van Bestuur, deel uit van de Taskforce. Betty-Ann Blommers, manager Trainingen, is lid van het projectteam.

Ilja van den Hoek, bestuurder IMW: 
“Kindermishandeling is voor het IMW een belangrijk thema. Het meest zichtbaar in het Marietje Kessels Project. Maar signalering van kindermishandeling en opvolging van signalen is van belang in al onze preventieve en ondersteuningstrajecten. De Taskforce zorgt ervoor dat kindermishandeling onder de aandacht blijft, en bevordert de samenwerking tussen de betrokken organisaties.”

In 2018 heeft de Taskforce veel gedaan op het gebied van preventie, bewustwording en samenwerking. Als IMW namen we deel aan de werkgroep Echtscheiding van en waren we kartrekker van de werkgroep Kwetsbare kinderen. Kijk hier voor een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Week tegen Kindermishandeling

Van 19 tot en met 23 november 2018 was de jaarlijkse Week tegen Kindermishandeling. Om de aanpak van kindermishandeling daadwerkelijk te verbeteren, praatten de professionals en beleidsmakers deze week niet alleen óver kinderen, maar vooral ook mét kinderen. Het regionale thema van de week was 'In gesprek met het kind'. Ook waren er activiteiten om de bewustwording rondom kindermishandeling te vergroten. Goede voorbeelden werden gedeeld met professionals; hoe kun je handelen bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld? Hoe herken je signalen van kinderen? Hoe ga je met hen in gesprek?  
IMW organiseerde in deze week samen met R-Newt de startbijeenkomst Beat-It, een event voor en door jongeren rondom het thema kindermishandeling. Jongeren konden deelnemen aan workshops, waaronder breakdance. Deze workshop werd aangeboden door een voormalig Europees kampioen breakdance, die door dansen zijn verleden als slachtoffer van kindermishandeling een plek heeft gegeven.  

Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 

Regionaal coördinatiepunt 
Uit gesprekken met ervaringsdeskundigen, professionals uit verschillende disciplines en wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer kennis en informatie over het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarnaast is ook het handelen en aanleren van vaardigheden van groot belang.
De Taskforce wil middels coördinatie in aanbod van kennis één voordeur creëren. Door een goede structuur neer te zetten ter verspreiding van de benodigde kennis ontstaat helderheid en zetten we snel stappen ten behoeve van vroeg signalering en aanpak van kindermishandeling. De intentie is dat IMW en Sterk Huis, in samenwerking met Veilig Thuis, één regionaal coördinatiepunt oprichten. Met als doel afstemming van de inhoud van trainingen en eenduidigheid in taal. Hierdoor wordt het trainingsaanbod overzichtelijk en daarmee is implementatie en jaarlijkse herhaling makkelijk te realiseren. Door herhaling in te bouwen is de kans dat professionals kindermishandeling signaleren tien keer groter.

Samen met Sterk Huis hebben we de training ‘Veilig Achter de voordeur’ ontwikkeld, speciaal voor medewerkers van woningbouwcoöperaties.