Overslaan en naar de inhoud gaan

Advies, bemiddeling en training

Inwoners van Tilburg, Dongen, Goirle en Gilze en Rijen kunnen bij het IMW terecht met alle vragen die te maken hebben met een scheiding. Bijvoorbeeld vragen over procedures, zorgregelingen, ouderschapsplannen, gezag en opvoedproblematiek. Naast informatie en advies bieden wij ook bemiddeling en mediation en geven we trainingen aan kinderen én aan ouders.

Informatie en advies

Wij bieden op een laagdrempelige manier informatie en advies over alles wat met scheiden te maken heeft. Zowel aan ouders die gaan scheiden als aan ouders die al zijn gescheiden. Soms zijn paar gesprekken al voldoende om ouders op weg te helpen. Bijvoorbeeld over de manier waarop zij onderling communiceren en welke invloed dit heeft op de kinderen. Soms volgt een begeleidingstraject of psychosociale hulpverlening. Of gaan ouders deelnemen aan  een training, bemiddeling of mediation. Als er sprake is van een complexe (v)echtscheiding verwijzen we naar een passende tweedelijns voorziening, bijvoorbeeld Sterk Huis.

Training Positief opvoeden voor gescheiden ouders

Opvoeden na een scheiding, hoe doe je dat? Hoe geef je je kind wat het nodig heeft? Deelnemers leren omgaan met stress, boosheid en verandering. Daarnaast leren zij hoe zij ruzies kunnen voorkomen of oplossen en hoe zij beter met hun ex-partner kunnen communiceren in het belang van de kind(eren).
Kijk hier voor meer informatie.

Bemiddeling en mediation

We kunnen bemiddeling inzetten om ouders weer op één lijn te krijgen. Hierdoor komen zij weer in de ouderrol en dit heeft een positief effect op de kinderen.

‘Ouderschap Blijft’ is een methodiek die ontwikkeld is om in vijf gesprekken ouders te ondersteunen en te kijken wat zij nodig hebben in het vormgeven van hun ouderschap na de scheiding. Hoe geef je een juiste invulling aan het ouderschap en blijf je met elkaar in gesprek? Met als doel gezamenlijk invulling te blijven geven aan het ouderschap, want ouderschap blijft!

We kunnen bemiddeling inzetten om ouders weer op één lijn te krijgen. Hierdoor komen zij weer in de ouderrol en dit heeft een positief effect op de kinderen.

Mediation is bedoeld voor ouders die, na het beëindigen van hun partnerrelatie, moeite hebben om samen afspraken te maken over de kinderen. Lukt het niet om onderling een ouderschapsplan op te stellen of loopt de communicatie tussen ouders niet? Dan kan bemiddeling via een mediator ingezet worden. Onder leiding van een mediator gaan ouders met elkaar in gesprek over de behoeften van hun kinderen, op welke manier zij met elkaar willen omgaan als ouders en hoe zij de zorg voor de kinderen samen willen delen.  
Kijk hier voor meer informatie. 

Spel- en praatgroep KIES

Voor kinderen van gescheiden ouders is er de spel- en praatgroep KIES (Kinderen in Echtscheiding Situaties). Kinderen leren de scheiding begrijpen en verwoorden wat de scheiding voor hen betekent. Ze kunnen hun vragen en angsten uiten en een plek geven. Ze leren beter omgaan met alles wat ze moeilijk vinden aan de scheiding.
Klik hier voor meer informatie.

Scheidingsstraat

Begin 2019 werd in de regio Hart van Brabant met meerdere organisaties het ‘Programma Scheidingsstraat’ ontwikkeld. Het doel hiervan is één straat te ontwikkelen waarin de aanpak van scheiden tot conflictscheidingen is geborgd. Waarin zorgpartners met elkaar samenwerken en elkaars expertise weten te vinden en te benutten. Een straat waarin een stevige preventie wordt ingezet en doorloopt tot de aanpak van hoog geëscaleerde conflictscheidingen. Van preventie, generalisten tot specialisten: één straat waar een gezamenlijke taal wordt gesproken.