Overslaan en naar de inhoud gaan

IMW voorziet de inwoners van de gemeente Goirle in algemeen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk en juridische ondersteuning vanuit onze sociaal raadslieden. Tevens maken vier medewerkers van IMW deel uit van ’t Loket. Dit is een samenwerking van de gemeente, ContourdeTwern en MEE. Inwoners van de gemeente Goirle kunnen bij ’t Loket terecht voor al hun vragen rondom hulp en ondersteuning.

Het IMW heeft zich in 2018 met name ingezet op preventie en de doorontwikkeling, in samenwerking met de gemeente en netwerkpartners binnen de gemeente Goirle. 

Doorontwikkeling ’t Loket

In juni 2018 is een start gemaakt met het project "Doorontwikkeling 't Loket". Hierin worden de positionering van de toegang, de communicatie naar de inwoners, monitoring en huisvesting doorontwikkeld. Het doel is om er, samen met de netwerkpartners, voor te zorgen dat inwoners van de gemeente Goirle nog beter geholpen worden. 

Zorgcentrum Goirle

Het IMW en de partners van ’t Loket zitten samen met de GGD en de Kredietbank in het Zorgcentrum Goirle. Het werken in hetzelfde gebouw vergemakkelijkt de samenwerking en zorgt voor kortere lijnen, waarbij de cliënt gebaat is.

Werken in hetzelfde gebouw vergemakkelijkt de samenwerking en zorgt voor kortere lijnen

Preventie

Het IMW heeft in 2018 samen met haar partners ContourdeTwern, MEE en Stichting Jong een preventieplan opgesteld. Per kwartaal is er gekozen voor één thema, waarmee we gezamenlijk aan de slag gaan. Indien gewenst betrekken we hier ook andere partners bij. Met de gekozen thema’s sluiten we deels aan bij landelijke campagnes. Denk aan de Dag van de scheiding en de Week tegen eenzaamheid. In 2019 gaan we gezamenlijk activiteiten voor inwoners organiseren, zoals voorlichtingsbijeenkomsten en/of workshops.   

Schoolmaatschappelijk werk

In Goirle bedienen twee schoolmaatschappelijk werkers acht basisscholen. De vragen op de scholen worden steeds complexer, waardoor het nog meer van belang is om goed samen te werken met de GGD en ‘Aandacht voor Basiskracht’ (een preventieve aanpak van sociaal-emotionele problemen bij kinderen van 0 tot 6 jaar).
 

Ondersteuning

In 2018 boden onze hulpverleners aan inwoners in Goirle vooral de volgende ondersteuning:

  • Hulp aan jeugdigen  
  • Psychosociale ondersteuning aan volwassen  
  • Begeleiding na huiselijk geweld  
  • Sociaal juridische advisering   
  • Gezinsbegeleiding.

Het totaal aantal ondersteuningstrajecten in Goirle in 2018 was 469. Dit is exclusief de inzet van onze medewerkers in ’t Loket.