Overslaan en naar de inhoud gaan

Oog voor veiligheid en overlast

In 2017 ontstond bij het IMW de functie van generalistisch hulpverlener met specialisme Zorg, Overlast en Veiligheid (ZOV). Het afgelopen jaar hebben we dit specialisme verder doorontwikkeld.

Meldingen en signalen rondom overlast en veiligheid komen vaak binnen via partners, bijvoorbeeld de politie of een woningbouwvereniging. Het gaat dan bijvoorbeeld om verwarde personen, vervuiling in de woning of zorgmijding waarbij overlast en onveiligheid een rol spelen.
Vaak is er sprake van meervoudige problematiek vanwege psychische of psychiatrische problemen, sociaal isolement en/of verslaving. Het is vooral van belang om echt contact te maken met de klant. Daarnaast is intensieve coördinatie nodig om tot een gedragen integraal plan van aanpak te komen en om dit, samen met ketenpartners, uit te voeren. 

Het IMW heeft oog voor de veiligheid binnen huishoudens en zet zich actief in om overlast te verminderen.

Stedelijke vakgroep

Eind 2018 koos de Toegang in Tilburg voor een stedelijke vakgroep ZOV, om te komen tot meer eenheid in aanpak en uitvoering. Hierdoor komen we tot betere samenwerking en lastenverdeling en kunnen we de expertise nog beter inzetten en ontwikkelen. De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt op wijkniveau, integraal werken in de wijk blijft het uitgangspunt. Medewerkers kunnen voor consultatie en advies terecht bij gedragswetenschappers en medewerkers van Jeugdbescherming Brabant en Sterk Huis.