Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw: budgetbeheer als alternatief voor bewindvoering 

Wij voeren al sinds jaar en dag budgetbeheer uit voor inwoners met financiële problemen. Tot voor kort was dat uitsluitend budgetbeheer in combinatie met coaching. In 2017 ging in Tilburg een nieuwe vorm van start, namelijk budgetbeheer zonder coaching. Dit wordt uitgevoerd door het team budgetbeheer. 

Het team budgetbeheer is er voor inwoners met langdurige financiële problematiek, voor wie bewindvoering een te zware interventie is. Van deze cliënten in budgetbeheer heeft 75% schulden. Budgetbeheer brengt rust en stabiliteit en helpt cliënten om in te kunnen stromen in een traject voor schuldhulpverlening en/of om dit traject vol te houden, door bijvoorbeeld geen nieuwe schulden te maken. 

We ondersteunen onze cliënten in het financieel zelfredzamer worden. 

Doorontwikkeling 

In 2018 heeft de gemeente Tilburg extra geïnvesteerd in langdurig budgetbeheer. Het team budgetbeheer kreeg extra formatie en heeft op dit moment een caseload van 147 cliënten. De aanmeldingen nemen gestaag toe. 
Het afgelopen jaar is flink ingezet op de kwaliteit van budgetbeheer. Voor de kwaliteitsmeting van onze dienstverlening hanteren wij de normen van de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. Naar aanleiding van de audit van de NVVK en met de NVVK-module budgetbeheer als kader, hebben we de werkprocessen tegen het licht gehouden en verbeterd.

Samenwerking met de Toegang in Tilburg

Team budgetbeheer verzorgde in 2018 een scholing voor alle budgetbeheerders binnen de Toegang. Ook gaven zij samen met schuldhulpverlening uitleg aan alle toegangsmedewerkers over de pilot schuldenbewind en het aanbod van team budgetbeheer. De collega’s uit de Toegang dragen steeds meer langdurige casuïstiek over naar team budgetbeheer. Het team fungeert daarnaast als vraagbaak op het gebied van budgetbeheer en heeft een signalerende taak richting de toegangsteams. 

Samenwerking met andere organisaties

Het team werkt nauw samen met de medewerkers van schuldhulpverlening. Ook sluiten zij aan bij het overleg met de andere drie partijen die in Tilburg budgetbeheer aanbieden: Traverse, Amarant en RIBW. 
In 2018 bezocht het team tien Wmo-zorgaanbieders. Zij gaven voorlichting over de producten budgetcoaching (binnen de Toegang) en budgetbeheer (buiten de Toegang). Dit leidde ertoe dat het team regelmatig wordt geconsulteerd door onder andere de GGZ en Sterk Huis. Daarnaast gaven zij voorlichting bij Vluchtelingenwerk en het platform sociale zekerheid. 

Ontwikkelingen 2019

In 2019 gaan we de verschillende pakketten die we bieden zowel binnen als buiten de Toegang nog beter in beeld brengen. Verder staat vooral de kwaliteitsverbetering van budgetbeheer centraal. In 2019 vindt er opnieuw een NVVK-audit plaats gericht op budgetbeheer.

Kijk hier voor meer informatie over budgetbeheer.