Overslaan en naar de inhoud gaan
IMW jaarverslag IMW Over het IMW

Over het IMW

Het IMW in 2016
Het jaarverslag geeft u een indruk van de resultaten die we hebben bereikt voor de inwoners van de gemeente Tilburg, Dongen, Goirle en Gilze en Rijen.
IMW jaarverslag 2016 Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg

Wijkgericht werken
We voeren onze hulpverlening steeds meer in samenspraak en samenhang met anderen uit.
IMW jaarverslag 2016 Gemeente Goirle

Gemeente Goirle

Samen in 't Loket

In Goirle participeert een deel van het IMW-team in ’t Loket, samen met de gemeente, ContourdeTwern en MEE.

IMW jaarverslag 2016 Gemeente Gilze en Rijen

Gemeente Gilze en Rijen

Intensievere samenwerking
Samenwerking met de gemeente, woningcorporatie, voedselbank en andere partners.
Jaarverslag IMW 2016 Gemeente Dongen

Gemeente Dongen

Doorontwikkeling Sociaal Team
Een groot deel van de IMW medewerkers uit Dongen participeert in het Sociaal Team.
Trainingen

Trainingen en Marietje Kessels Project

Toename vraag naar trainingen
Er is steeds meer vraag naar trainingen. Vooral op het gebied van weerbaarheid, zoals het Marietje Kesssels Project.
EKG IMW jaarverslag 2016

Eigen Kracht Groepen

Eigen kracht werkt!
De training Eigen Kracht Groep (EKG) helpt cliënten om op eigen kracht problemen aan te kunnen en op te lossen.
IMW jaarverslag 2016 kinderen en scheiden

Kinderen en scheiden

Advies, bemiddeling en training
Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt veel bij kijken. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn.
IMW SMW jaarverslag 2016

Schoolmaatschappelijk werk

Voor kinderen, ouders en leerkrachten
Zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs bieden onze schoolmaatschappelijk werkers hulp aan leerlingen met psychosociale problemen.
IMW complexe financiele ondersteuning

Complexe financiële ondersteuning

Stichting Blut en Schuldhulpverlening
Stichting Blut helpt en begeleidt mensen met financiële problemen. Het IMW werkt nauw samen met medewerkers van schuldhulpverlening.